Đào tạo

Thông báo sinh viên ngành Công nghiệp đăng ký thi trả nợ các môn HK1/204-2015

Khoa Xây dựng và Điện thông báo sinh viên ngành Công nghiệp đăng ký thi trả nợ các môn học trong HK1/2014-2015, cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch học TN.Cơ học đất - HK3/2013-2014

  • Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch học TN.Cơ học đất - HK3/2013-2014, lịch cụ thể như sau

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo lịch học môn Thực tập Địa chất công trình - HK3/2013-2014

  • Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch học môn Thực tập địa chất công trình – HK3/2013-2014, thời gian cụ thể như sau

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo thời gian bảo vệ ĐATN ngành Công nghiệp Khóa 2009 (đợt 2) - HK3/2013-2014

Khoa Xây dựng và Điện thông báo thời gian bảo vệ ĐATN ngành Công nghiệp khóa 2009 (đợt 2) - HK3/2013-2014, cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo lịch thực hiện BTL môn Phương pháp phần tử hữu hạn - HK1/2014-2015

Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch thực hiện bài tập môn Phương pháp phần tử hữu hạn (CENG3401) Lớp XD21 và XD23, theo danh sách lớp đã đăng ký cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết