Hoạt Động Ngoại Khóa - Extracurricular activities and hobbies

 

Khoa Xây Dựng có phong trào hoạt động ngoại khóa phong phú, sôi nổi như:

1. Văn hóa, văn nghệ


2. Thể dục thể thao


3. Các cuộc thi, phong trào, Các hoạt động tình nguyện


4. Đoàn TN- hội SV, Nghiên cứu Khoa học, Câu lạc bộ Đội-Nhóm


http://www.ou.edu.vn/ctcthssv/Pages/hoc-bong-tai-tro.aspx