Đào tạo

Thông báo danh sách HBKKHT_NH 2014-2015

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo Danh sách sinh viên được nhận Học bổng KKHT - Năm học 2014-2015, cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch thực hiện môn Đồ án kết cấu thép - HK1/2015-2016

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo kế hoạch thực hiện môn Đồ án Kết cấu thép  (CENG4203) lớp học lại (HLX8) theo lịch cụ thể từng lớp như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo lịch học thực hành Phương pháp tính - HK1/2015-2016

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo lịch học Thực hành Phương pháp tính - HK1/2015-2016 theo lịch cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo danh sách nhóm và giảng viên hướng dẫn môn Thiết kế công trình (khóa 2011) HK1/2015-2016

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo danh sách nhóm và giảng viên hướng dẫn môn Thiết kế công trình (khóa 2011) HK1/2015-2016, cụ thể như sau

 

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết