Khoa Xây dựng và Điện thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận Học bổng KKHT năm học 2013-2014, sinh viên đã bổ sung Số CMND, Số Tài khoản và tên ngân hàng:

Sinh viên kiểm tra lại Số CMND, Số tài khoản - ngân hàng

Thời gian điều chỉnh sai sót (nếu có): từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/08/2014.

Các thông tin bổ sung sinh viên gởi về VP.Khoa XD&Đ, anh Quân (email: khacquan.nguyen@gmail.com) hoặc gọi điện thoại trực tiếp VP.Khoa - ĐT: 08.393.00.948.

Kiểm tra danh sách: TAI DAY

VP.KHOA XD&Đ