Cơ Sở Giảng Dạy - Campus

97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

 

35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh