Giải Thưởng NCKH

Sinh viên khoa Xây Dựng - Kiến trúc tích cực  nghiên cứu khoa học, tham gia dự thi và đạt thành tích các giải như:

Giải thưởng loa thành

Giải thưởng olympic cơ học toàn quốc: