Danh sách BCH cựu sinh viên

Hoàng Thị Dung

Khóa: 2001

Điện thoại: 0918.644.582

Đơn vị công tác: Trường ĐH Mở Tp. HCM

Nguyễn Thị Thu Hiền

Khóa: 2003

Điện thoại: 0984.153.565

Đơn vị công tác: Cty TNHH Một Thành Viên ShinSung

Lý Nhân Hiếu

Khóa: 2005

Điện thoại: 0937.172.828

Đơn vị công tác:

Nguyễn Chí Phương

Khóa: 1996

Điện thoại: 0903.616.055

Đơn vị công tác: Trường ĐH Mở Tp. HCM

Chu Hữu Vân

Khóa: 2000

Điện thoại: 0918.848.622

Đơn vị công tác: Cty Cổ phần đầu tư Xây dựng Tân Bình

Nguyễn Khắc Quân

Khóa:

Điện thoại: 0909.972.275

Đơn vị công tác:

Trần Ngọc Tiểu Long

Khóa:

Điện thoại: 0979.049.490

Đơn vị công tác:

Nguyễn Văn Hoành

Khóa:

Điện thoại: 0906.073.886

Đơn vị công tác:

Nguyễn Văn Thế Huy

Khóa:

Điện thoại: 0937.866.426

Đơn vị công tác:

Dương Quang Long

Khóa:

Điện thoại: 0933.337.988

Đơn vị công tác:

Trần Duy Minh

Khóa:

Điện thoại: 0937.765.144

Đơn vị công tác:

Nguyễn Thị Mỹ Nhang

Khóa:

Điện thoại: 0168.336.7249

Đơn vị công tác: