Đào tạo

Thông báo lịch học Thực hành trắc địa đại cương - HK1/2012-2013

Khoa Xây dựng và Điện thông báo lịch học Thực hành Trắc địa đại cương (lớp XD15, XD17) HK1/2012-2013, lịch cụ thể từng lớp như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo lịch học Thực hành trắc địa đại cương (Lớp XD11, XD13) HK1/2012-2013

Khoa Xây dựng và Điện thông báo lịch học Thực hành trắc địa đại cương (lớp XD11, XD13) HK1/2012-2013, cụ thể từng lớp như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo tổ chức lớp trả nợ HK2/2012-2013

Khoa Xây dựng và Điện hướng dẫn sinh viên từ đăng ký môn học trả nợ HK1/2012-2013 theo bảng môn học như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo thời gian bảo vệ ĐATN khóa 2008 (đợt 1)

Khoa Xây dựng và Điện thông báo thời gian bảo vệ ĐATN khóa 2008 (đợt 1), thời gian cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch thực hiện ĐA điện tử (trả nợ) HK2/2012-2013

Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch thực hiện môn Đồ án điện tử (EENG2203) lớp HLX3 (TRẢ NỢ), theo danh sách sinh viên đã đăng ký cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết