Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch học TN.Cơ học đất - HK3/2013-2014, lịch cụ thể như sau:

Thời gian: từ ngày 29/08/2013 đến 10/01/2014    
GV Phụ Trách:  Nguyễn Trọng Nghĩa- ĐT: 01212288337  
TT LỚP SỐ TIẾT SỐ SV   MÔN HỌC ĐỊA ĐIỀM
NGÀY
1 XD23 5 Cả lớp Sáng 29/08/2014 Lý thuyết Lý thuyết học tại PTN Cơ học đất cơ sở 422 Đào Duy Anh, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
2 XD21 5 Cả lớp Chiều 29/08/2014
1 XD23 25 NHÓM 1: 01-45 Sáng thứ 6 
(từ 12-09-2014)
Thực hành Thực Hành học tại PTN Cơ học đất cơ sở 422 Đào Duy Anh, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
 
2 XD23 25 NHÓM 2: 46-81 Sáng thứ 7
(từ 13-09-2014) 
Thực hành
3 XD21 25 NHÓM 1: 01-50 Chiều thứ 6 
(từ 12-09-2014)
Thực hành
4 XD21 25 NHÓM 2: 51-99 Chiều thứ 7 
(từ 13-09-2014)
Thực hành

VP.KHOA XD&Đ