Thông Tin Tuyển Dụng

Thông tin tuyển dụng của công ty BMB Steel.

Hiện nay công ty BMB Steel cần tuyển 1 kỹ sư có chứg chỉ an toàn lao động theo thông tư 27. Sinh viên có nhu cầu tham khảo tại website:  www.bmbsteel.com.vn.

By Quản trị viên | Đăng ngày 27-08-2015
Xem chi tiết

Thông tin tuyển dung của công ty PEB Steel

Hiện nay công ty PEB Steel đang cần tuyển dụng nhiều vị trí việc làm...

By Quản trị viên | Đăng ngày 27-08-2015
Xem chi tiết

Thông tin tuyển dụng Kỹ sư xây dựng

Công ty TNHH TM và XD Sông Thương (Q12) Cần tuyển 01 kỹ sự xây dựng (thi công)...

By Quản trị viên | Đăng ngày 12-05-2016
Xem chi tiết

Tuyển nhiều vị trí làm AutoCAD Drafter/ Estimator

Công ty Platinum Global / Bạch Kim Toàn Cầu có tuyển nhiều vị trí làm AutoCAD Drafter/ Estimator (Timber House).

By Quản trị viên | Đăng ngày 03-04-2017
Xem chi tiết

Thông tin tuyển dung của công ty PEB Steel

Hiện nay công ty PEB Steel đang cần tuyển dụng vị trí việc làm...

By Quản trị viên | Đăng ngày 15-04-2017
Xem chi tiết