Trung Tâm Nghiên Cứu, Tư Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng

Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng

Tên giao dịch chính thức: Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng.

Tên giao dịch tiếng Anh: Center for Research, Consulting and construction Technology Transfer (CERECTER)

Văn phòng Trung tâm: 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM.

Điện thoại: (84-8) 39.300.948

Di động: 0903.616.055

Fax: (84-8) 39.300.085

By Quản trị viên | Đăng ngày 28-01-2016
Xem chi tiết