Đào tạo

Thông báo danh sách cấm thi môn TC&QLTC (Lớp XD01,XD07)

Khoa Xây dựng và Điện thông báo danh sách bị cấm thi môn Tổ chức và quản lý thi công (lớp XD01, XD07) - HK1/2013-2014, cụ thể như sau

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo thay đổi phòng thi môn Thực tập điện - HK1/2013-2014

Khoa Xây dựng và Điện thông báo thay đổi phòng thi môn Thực tập điện - HK2/2013-2014, cụ thể như sau

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo lịch học Thí nghiệm Vật lý đại cương - HK2/2013-2014

Khoa Xây dựng và Điện thông báo lịch học Thí nghiệm Vật lý đại cương - HK2/2013-2014, cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo KHẨN đến SV đăng ký HK2/2013-2014 (ngành Công nghiệp)

  • Khoa Xây dựng và Điện thông báo các sinh viên đã đăng ký trả nợ HK2/2013-2014 các môn học sau đây

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo KHẨN thay đổi hình thức thi trả nợ các môn ngành Công nghiệp HK2/2013/2014

Khoa Xây dựng và Điện thông báo thay đổi hình thức thi trả nợ ngành Công nghiệp HK2/2013-2014, cụ thẻ các môn học sau đây

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết