Giới thiệu về Ngành đào tạo

Ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Tên chương trình:    Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Trình độ:                 Đại học

Ngành đào tạo:        Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

(Civil Engineering)

Mã số:                    52510102

Loại hình đào tạo:    Chính quy tập trung

By Quản trị viên | Đăng ngày 09-06-2016
Xem chi tiết

Ngành quản lý xây dựng

Tên chương trình:  QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Trình độ đào tạo:   ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo:       QUẢN LÝ XÂY DỰNG                  

Mã số: 52580302

Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung

Mục tiêu đào tạo

By Quản trị viên | Đăng ngày 09-06-2016
Xem chi tiết