Bạn Là Sinh Viên Tương Lai. Tại Sao Bạn Chọn Khoa Xây Dựng

Lý do bạn chọn Khoa Xây Dựng:

1. Chương trình đào tạo tiên tiến :

 • Chương trình đào tạo được thiết kế đảm bảo khối lượng theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với nhiều môn học giúp cho sinh viên phát triển kỹ năng chuyên ngành và kỹ năng mềm.
 • Với những kiến thức tích lũy được, sinh viên ra trường có đủ khả năng đảm nhận và hoàn thành tốt các công việc chuyên môn.
 • Cùng với các khoá học ngoại khoá (ngoại ngữ, tin học, …), sinh viên tốt nghiệp bảo đảm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
 • Chương trình đào tạo được thiết kế mạnh về kỹ năng thiết kế và thi công nhà dân dụng và công nghiệp. Trong quá trình học sinh viên được thực hành tại các phòng thí nghiệm.
 • Với chương trình đào tạo được thiết kế linh hoạt những sinh viên có học lực giỏi và xuất sắc có thể hoàn thành sớm chương trình đào tạo.
 •  Thường xuyên tổ chức các Seminar chuyên ngành cho sinh viên.
 • Các buổi đối thoại với CEO của các doanh nghiệp ngành xây dựng.
 • Sinh viên được tham quan công trình xây dựng và nhà máy sản xuất nhà công nghiệp tại các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng.
 • Tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tập để có cơ hội nghề nghiệp khi ra trường.
 • Chương trình đào tạo được thiết kế đan xem giữa kỹ thuật và quản lý. Sinh viên được trang bị tất cả các kiến thức căn bản của ngành xây dựng và song song đó được dạy nhiều môn học về quản lý dự án, và đầu tư trong lĩnh vực xây dựng.
 • Các học phần phân bổ môn học tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành sớm chương trình đào tạo, dễ trả nợ môn học để ra trường đúng hạn.
 • Thường xuyên tổ chức các Seminar chuyên ngành cho sinh viên.
 • Các buổi đối thoại với CEO của các doanh nghiệp ngành xây dựng.
 • Sinh viên được tham quan công trình xây dựng và nhà máy sản xuất nhà công nghiệp tại các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng.
 • Tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tập để có cơ hội nghề nghiệp khi ra trường.

2. Cơ hội việc làm sau khi ra trường: 

Sinh viên ra trường có thể làm việc ở các vị trí và công việc như sau:

 • Kỹ sư thiết kế.
 • Kỹ sư tư vấn giám sát.
 • Kỹ sư thi công ngoài công trường.
 • Kỹ sư tư vấn quản lý dự án.
 • Đơn vị sản xuất vật liệu hoặc các trạm trôn Bê Tông.
 • Ban quản lý xây dựng của các công ty thi công, đơn vị chủ đầu tư.
 • Phòng kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản, phòng quản trị thiết bị của các doanh nghiệp.
 • Ban quản lý của sở xây dựng thành phố và các Quận, Huyện.
 • Phòng kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản, phòng quản trị thiết bị của các doanh nghiệp.
 • Ban quản lý dự án.
 • Ban quản lý khu công nghiệp.
 • Quản lý, kinh doanh bất động sản.
 • Tập đoàn đầu tư bất động sản:
  • Quản lý dự án.
  • Lập kế hoạch đầu tư.
  • Lập kế hoạch Maketing.
  • Lập kế hoạch bán hàng.
  • Hoạt động bán  căn hộ chung cư, biệt thự.
 • Đơn vị thi công Xây dựng:
  • Bóc tách khối lượng và lập dự toán
  • Lập hồ sơ đấu thầu và dự thầu.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ ở trong nước hoặc nước ngoài theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo