Đào tạo

Thông báo thời gian thực hiện môn ĐA nền móng - HK2/2012-2013

Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch thực hiện môn ĐA nền móng (CENG3207) Khóa 2010 HK2/2012-2013 theo lịch cụ thể từng lớp như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo nhận bằng tốt nghiệt đợt xét ngày 28/01/2013

Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các ngành đã được xét tốt nghiệp ngày 28/01/2013 như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo thời gian thực hiện môn ĐA nền móng - HK2/2012-2013

Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch thực hiện môn ĐA nền móng (CENG3207) Khóa 2010 HK2/2012-2013 theo lịch cụ thể từng lớp như sau

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo danh sách dự kiến đủ điều kiện nhận ĐATN khóa 2008 (đợt 2)

Khoa Xây dựng và Điện thông báo sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN khóa 2008  (đợt 2) như sau.

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch đào tạo HK3/2012-2013

Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch đào tạo  HK3/2012-2013 cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết