Đào tạo

Thông báo kế hoạch tổ chức các lớp trả nợ HK3/2012-2013

Khoa Xây dựng và Điện thông báo các lớp đăng ký học trả nợ, thi trả nợ và các lớp học ghép HK3/2012-2013 cụ thể như sau

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo qui định điểm kiểm tra môn Thiết kế kiến trúc dân dụng - HK3/2012-2013

Khoa Xây dựng và Điện thông báo qui định điểm kiểm tra môn Thiết kế kiến trúc dân dụng – HK3/2012-2013, cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo thời gian thực hiện môn TT.Tốt nghiệp khóa 2009 (ngành Xây dựng)

Khoa Xây dựng và Điện thông báo sinh viên khoá 2009 ngành Xây dựng về qui trình và thời gian thực hiện môn Thực tập tốt nghiệp HK3/2012-2013, cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo lịch ôn tập môn Cơ sở lập trình C++ (lớp thi trả nợ) HK1/2013-2014

Khoa Xây dựng và Điện thông báo Lịch ôn tập môn Cơ sở lập trình C++ (lớp thi trả nợ) HK1/2013-2014, theo lịch cụ thể như sau

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo lịch thi thực hành môn Phương pháp tính- HK1/2013-2014

Khoa Xây dựng và Điện thông báo lịch thi thực hành môn Phương pháp tính lớp trả nợ HK1/2013-2014, cụ thể từng ca thi như sau

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết