Giới thiệu Khoa Xây dựng

1. GIỚI THIỆU        

      Khoa Xây Dựng - Trường ĐH.Mở TP.HCM, được thành lập từ năm 1992. Tiền thân là Khoa Công thôn, Khoa Kỹ thuật Công nghệ và Khoa Xây dựng - Điện. Đến năm 2018 chính thức có tên là Khoa Xây Dựng.

      Hiện tại, Có 26 viên chức với 1100 SV chính quy, 300 SV hệ từ xa - VHVL, 60 HV Cao học và 16 nghiên cứu sinh đang theo học.

      Khoa hiện đang vận hành nhiều chương trình đào tạo liên quan đến ngành Kỹ thuật xây dựng và Quản lý xây dựng cho bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

      Địa chỉ: Khoa Xây Dựng, Phòng 705, Cơ sở hiệu bộ của Trường Đại học Mở TPHCM, số 35 - 37 Đường Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM

      Telephone: (028) 383.866.17
      Email: xaydung@ou.edu.vn

2.  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu

     Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, lành nghề, đáp ứng tốt yêu cầu của ngành:

- Đào tạo bậc đại học có phẩm chất chính trị và ý thức trách nhiệm đối với xã hội, có sức khỏe, kiến thức và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật và quản lý xây dựng để phát triển nghề nghiệp và bản thân trong bối cảnh hội nhập và phát triển của đất nước.

- Đào tạo bậc thạc sĩ: trang bị kiến thức nâng cao - cốt lõi của ngành; huấn luyện những kỹ năng cần có cho học viên để trở thành thuần thục trong nghề nghiệp - tự đào tạo và phát triển bản thân; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội. 

- Đào tạo bậc tiến sĩ - nghiên cứu sinh được đào tạo có: trình độ chuyên môn cao, vững chắc, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu; tư duy khoa học để phân tích và giải quyết vấn đề chuyên ngành, có khả năng trình bày và giới thiệu nội dung khoa học một cách mạch lạc; có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng định hướng nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực xây dựng.

 

2.2 Các bậc đào tạo

Bậc đào tạo Đại học: 

- Ngành: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, mã ngành 7510102, với các loại hình: chính qui đại trà, chất lượng cao, chính qui bằng 2 và liên thông; không chính qui từ xa và VHVL; Văn bằng Kỹ sư xây dựng. Ngày 15 tháng 6 năm 2023 đạt Chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

- Ngành: Quản lý xây dựng, mã ngành 7580302, với các loại hình: chính qui đại trà, chính qui bằng 2 và liên thông; không chính qui từ xa và VHVL; Văn bằng Cử nhận quản lý xây dựng.

Bậc đào tạo Thạc sĩ:

- Ngành Kỹ thuật xây dựng, mã ngành 8580201, bắt đầu từ 2011 liên tục cho đến nay, tuyển sinh khóa 10; Văn bằng: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng. Ngày 30 tháng 7 năm 2023 đại chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo chương trình đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng trình độ thạc sĩ.

- Ngành Quản lý xây dựng, mã ngành 8580302, bắt đầu từ 2020; Văn bằng: Thạc sĩ Quản lý xây dựng.

Bậc đào tạo Tiến sĩ: ngành Kỹ thuật xây dựng, 9580201​, bắt đầu tuyển sinh từ 2019; Văn bằng: Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng.

 

3. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Số lượng giảng viên của Khoa hiện tại là 26 người:

1. PGS.TS. Nguyễn Trọng Phước, Trưởng Khoa, 

2. PGS.TS. Dương Hồng Thẩm, Giảng viên, chuyên môn  Cơ học đất - Nền móng - Công trình ngầm

3. PGS.TS. Lưu Trường Văn, nguyên trưởng khoa, Bộ môn Quản lý xây dựng

4. GS.TS. Nguyễn Duy Long, Bộ môn Quản lý xây dựng

5. PGS. TS. Nguyễn Phú Cường, Trưởng bộ môn Công trình

6.TS. Trần Thanh Danh, Trưởng bộ môn Địa Kỹ thuật

7. TS. Nguyễn Thanh Phong, Trưởng bộ môn Quản lý dự án xây dựng

8. TS. Võ Nguyễn Phú Huân, Trưởng bộ môn Kỹ thuật hạ tầng

9. TS. Trần Trung Dũng, Giảng viên, chuyên môn Sức bền Kết cấu

10. TS. Bùi Anh Kiệt, Giảng viên, chuyên môn Kỹ thuật hạ tầng

11. TS. Nguyễn Thị Bích Thủy, Giảng viên, chuyên môn Vật liệu xây dựng

12. TS. Đỗ Văn Tín, Giảng viên, chuyên môn Kết cấu công trình

13. TS. Nguyễn Tấn Cương, Giảng viên, chuyên môn Kết cấu công trình

14. TS. Lệ Hải Châu, Giảng viên, chuyên môn Quản lý xây dựng

15. TS. Nguyễn Hồ Tân Huấn, Giảng viên, chuyên môn Kết cấu Công Trình

16. TS. Phan Vũ Phương, Giảng viên - Giám đốc trung tâm, chuyên môn Kết cấu bê tông cốt thép

17. TS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Giảng viên, chuyên môn  Cơ học đất - Nền móng - Công trình ngầm

18. TS. Võ Quang Tường, Giảng viên, chuyên môn Kỹ thuật hạ tầng

19. TS. Võ Đăng Khoa, Giảng viên, chuyên môn Thi công và Quản lý xây dựng

20. ThS. NCS. Trần Văn Thân, Giảng viên, chuyên môn  Cơ học đất - Nền móng - Công trình ngầm

21. ThS. Phan Thanh Phương, Giảng viên, chuyên môn Thi công và Quản lý xây dựng

22. ThS. Trần Thúc Tài, Giảng viên, chuyên môn Cơ chất lỏng, Trắc địa

23. ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn, Giảng viên, chuyên môn Kết cấu bê tông cốt thép

24. ThS. Nguyễn Ngọc Uyên, Giảng viên, chuyên môn Kiến trúc và Quy hoạch

25. ThS. Bá Văn Hùng, Giảng viên, chuyên môn Kỹ thuật và Tổ chức thi công

26. ThS Nguyễn Khắc Quân, Giảng viên, chuyên môn Quản lý xây dựng

 

 

 

Ngoài ra, Khoa còn có 2 nhân viên hỗ trợ các công tác  chuyên môn:

1. KS. Nguyễn Thị Kim Loan, phụ trách giáo vụ Khoa

2. CN. Tô Phan Tấn Sỹ, phụ trách công tác hoạt động sinh viên.