Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học Khoa lần III-2010

Ngày 27/04/2012 Khoa Xây dựng và Điện (tên cũ Khoa KT&CN) tổ chức Hội thảo khoa học lần III-2010

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Hội thảo khoa học Khoa lần IV-2012

Ngày 18/05/2012 Khoa Xây dựng và Điện tổ chức Hội thảo khoa học Khoa lần IV-2012.

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Hội thảo khoa học Khoa lần V-2014

Hội thảo khoa học Khoa lần V-2014

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết