Đào tạo

Thông báo Báo cáo chuyên đề tháng 07/2015

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo buổi báo cáo chuyên đề tháng 07/2015, thời gian như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo Lịch học môn TN.Sức bền vật liệu HK3/2014-2015

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo Lịch học môn TN.Sức bền vật liệu - HK3/2014-2015, cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo thời gian thực hiện Thực tập tốt nghiệp - HK3/2014-2015

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo thời gian thực hiện môn Thực tập tốt nghiệp HK3/2014-2015, cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch thực hiện ĐA.Kết cấu bê tông cốt thép - HK3/2014-2015

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo kế hoạch thực hiện môn ĐA kết cấu BTCT (CENG3205) Lớp HLX1 HK3/2014-2015 theo lịch cụ thể, từng nhóm như sau

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo nhận giấy chứng nhận các lớp đào tạo ngắn hạn

TT.NCTV&CGCN XD thông báo nhận giấy chứng chỉ đào tạo ngắn hạn các lớp:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết