Đào tạo

Thông báo thời gian bảo vệ môn Thiết kế công trình (CHÍNH THỨC)

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo Hội đồng và thời gian bảo vệ môn Thiết kế công trình (đợt 2) – HK2/2014-2015:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo sinh viên ngành Công nghiệp đăng ký thi trả nợ HK1/2015-2016

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo sinh viên ngành Công nghiệp đăng ký thi trả nợ HK1/2015-2016, cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch đào tạo_HK1/2015-2016 (cập nhật ngày 25/09/2015)

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo kế hoạch đào tạo HK1/2015-2016, các lớp cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch thực hiện môn ĐA Nền móng - HK1/2015-2016

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo kế hoạch thực hiện môn Đồ án Nền móng - HK1/2015-2016, cụ thể từng nhóm như sau

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch thực hiện ĐA Thi công - HK1/2015-2016

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo kế hoạch thực hiện môn Đồ án Thi công  (CENG4205) lớp HLX9 theo lịch cụ thể từng nhóm như sau

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết