Thông điệp Trưởng khoa

Chào mừng các bạn đã đến với Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, khoa đang đảm nhiệm việc đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng của trường, hàng năm đào tạo hàng trăm sinh viên đại học và học viên cao học cho thị trường lao động và công bố nhiều bài báo khoa học trên các diễn đàn khoa học quốc tế. Thật sự vui mừng, khi chúng tôi đang chào đón để được đồng hành cùng với các bạn trên con đường khám phá, chinh phục và sáng tạo tri thức để trở thành những con người có ích cho xã hội.

Như các bạn đã biết, ngành Xây dựng đã, đang và sẽ giữ một vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước và thế giới nói chung. Sự gia tăng về số lượng người dẫn đến phải có thêm các công trình xây dựng như nhà ở, khu công nghiệp, địa điểm giải trí, hạ tầng giao thông... để đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Hơn nữa, những công trình này còn thể hiện bộ mặt của xã hội ở vùng đó. Vì vậy, việc học tập và nghiên cứu liên quan đến ngành xây dựng là việc làm rất có ý nghĩa góp phần vào tiến trình phát triển ấy.

Chương trình đào tạo của Khoa Xây dựng xuyên suốt từ bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ liên quan đến ngành xây dựng bao gồm hai nhóm ngành: Kỹ thuật xây dựng và Quản lý xây dựng. Những chương trình này với kiến thức, kỹ năng, tự chủ và trách nhiệm được dựa theo khung trình độ quốc gia trong đó định hướng ưu tiên ứng dụng thực tiễn và cũng có tham chiếu với một số chương trình đào tạo của các trường trong và ngoài nước. Phần ứng dụng thực tiễn được tích hợp trong chương trình là gia tăng thời gian thực hành và kiến tập tại các đơn vị công tác xây dựng bên ngoài.

Với khoảng 1100 sinh viên đang theo học và Đội ngũ giảng viên của Khoa Xây dựng hiện nay gồm 27 thành viên, trong đó có 60% đã tốt nghiệp tiến sĩ; các bạn sinh viên và giảng viên luôn tích cực nghiên cứu trong các lĩnh vực như kỹ thuật kết cấu, vật liệu bền vững, địa kỹ thuật - công trình ngầm, tổ chức thi công, quản lý xây dựng. Tất cả những lĩnh vực này đều liên quan gần và có những ứng dụng quan trọng trong công tác giảng dạy, ứng dụng liên quan đến xây dựng. Các chương trình đào tạo của Khoa xuyên suốt ba bậc trong giáo dục đại học là Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Năm 2019, đội ngũ nghiên cứu của Khoa đã công bố được 50 bài báo quốc tế trong danh mục ISI/Scopus. Ngoài ra, doanh thu chuyển giao công nghệ đến các đơn vị xây dựng trên địa bàn cũng tăng dần.

Chào các bạn, ngoài việc tìm hiểu các thông tin sơ lược về Khoa trên website này, quí phụ huynh và quan khách luôn được chào đón khi tham quan trực tiếp tại Khoa. Chúng tôi rất vui được đón tiếp và cung cấp thêm thông tin mà quí vị quan tâm.

 

Trân trọng,

PGS.TS. Nguyễn Trọng Phước, Trưởng Khoa.