Thông Điệp Trưởng Khoa

 

 

Khoa Xây Dựng, thuộc Trường ĐH.Mở TP.HCM, được thành lập từ năm 1993, Khoa đã có 27 năm hình thành và phát triển.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu và bán cơ hữu của Khoa Xây Dựng gồm có:

20 giảng viên cơ hữu và 4 giảng viên bán cơ hữu, trong đó có:

- 3 PGS.TS, 09 Tiến sỹ,

- 3 nghiên cứu sinh đang học tại Bỉ, Nhật Bản, Thailand, Hàn Quốc,

- 09 Thạc sỹ

Các giảng viên của chúng tôi, tốt nghiệp từ nhiều nước gồm: Hoa Kỳ, Anh Quốc, Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc, AIT Thái Lan,  RMIT Australia.

Hiện tại Số SV đang theo học tại Khoa gồm có : 1200 SV chính quy, 2000 SV không chính quy, 120 HV Cao Học.

Khoa xây dựng chương trình đào tạo, trực tiếp đào tạo sinh viên của Khoa, và phối hợp đào tạo với Khoa Đào Tạo Đặc Biệt đào tạo 80 SV chương trình đặc biệt.

Khoa tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực kĩ sư, cử nhân quản lí dự án, kiến trúc đáp ứng cho nhu cầu nhân sự cho khu vực Miền Trung và Miền Nam.