Đào tạo

Thông báo khảo sát số lượng sinh viên đăng ký học trả nợ HK3/2013-2014

Khoa Xây dựng và Điện thông báo khảo sát số lượng sinh viên có nhu cầu đăng ký học trả nợ HK3/2013-2014:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo nguồn tài liệu cho sinh viên chuyên ngành Xây dựng

Hiện tại dự án E4G về cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh Châu Á đang phổ biến các tài liệu về xây dựng và kiến trúc công trình xanh.

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo lịch học TN.Sức bền vật liệu HK3/2013-2014

Khoa Xây dựng và Điện thông báo lịch học Thí nghiệm Sức bền vật liệu HK3/2013-2014, cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận Học bổng KKHT NH: 2013-2014

Khoa Xây dựng và Điện thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận Học bổng KKHT năm học 2013-2014, sinh viên đã bổ sung Số CMND, Số Tài khoản và tên ngân hàng:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo danh sách nhóm Thực tập TN - HK3/2013-2014

Khoa Xây dựng và Điện thông báo danh sách nhóm Thực tập tốt nghiệp HK3/2013-2014, cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết