Ngành Đào Tạo

Công Nghệ Kĩ Thuật Công Trình Xây Dựng Khóa 2018

  1. Tên chương trình tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
  2. Tên chương trình tiếng Anh: Civil Engineering
  3. Trình độ đào tạo: Đại học
  4. Ngành đào tạo tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
  5. Ngành đào tạo tiếng Anh: Civil Engineering
  6. Mã ngành: 7510102

By Quản trị viên | Đăng ngày 18-09-2018
Xem chi tiết