Liên hệ

Khoa Xây Dựng Đại Học Mở TP.HCM

Adress: 35 - 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM- Phòng 704 (lầu 7) Telephone: (028) 383.866.17
Email: xaydung@ou.edu.vn