Hướng Nghiệp - Vocational guidance

Hàng năm nhà trường và Khoa tổ chức ngày hội việc làm nhằm giúp cho sinh viên tiếp xúc và gặp gỡ giao lưu với các doanh nghiệp.

Ngoài ra Khoa thường xuyên mời các đơn vị liên kết về tổ chức báo cáo chuyên đề và tham quan thực tế tại các công trình nhằm giúp sinh viên hiểu rõ thêm về ngành học và định hướng cho sinh viên khi ra trường, như:

  • Công ty CP Sài Gòn Đầu tư Kỹ thuật xây dựng (E.C.I SÀI GON)

  • Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình

  • Công ty TNHH Nhà Thép PEB

  • Công ty Vĩnh Tường

  • Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam

  • Công ty Truyền tải điện 4

  • Công ty Cổ phần Nam Long

  • Công ty CP bất động sản Điện lực Sài Gòn