Học Bổng

Năm học 2015-2016, Trường ĐH Mở TP HCM có nhiều chương trình học bổng  và chính sách về học phí dành cho Tân Sinh viên khóa 2015.

Tân SV khóa 2015 sẽ được tham gia các loại học bổng như học bổng tài năng, học bổng khuyến khích học tập và học bổng vượt khó dành cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng học tốt. Tỷ lệ Tân SV nhận học bổng sẽ chiếm gần 20% số lượngtuyển sinh của nhà trường.

Cụ thể là :

  • 20 suất học bổng tài năng  sẽ dành cho các bạn Thủ khoa, á khoa của trường cũng như các bạn có điểm trúng tuyển vào các ngành học trường cao nhất và có những thành tích đặc biệt về hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học ….. Mức học bổng sẽ là 200%, 180%,150% và 120% học phí.
  • 300 suất học bổng khuyến khích học tập được cấp trên tiêu chí điểm trúng tuyển vào trường  và xét từ cao xuống thấp đến hết số suất học bổng.
  • 200 suất học bổng vượt khó dành cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng học tốt

Việc miễn giảm học phí đối với tân sinh viên thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo theo quy định, ngoài phần hỗ trợ học phí của nhà nước, nhà trường sẽ cấp bù toàn bộ phần chênh lệch học phí giữa học phí quy định của nhà nước và của trường. Bên cạnh đó, các SV này vẫn được nhận các học bổng nếu đạt đủ điều kiện