Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch học môn Thực tập địa chất công trình – HK3/2013-2014, thời gian cụ thể như sau:

 

Thời gian: từ ngày 22/09/2014 đến 03/10/2014    
GV Phụ Trách:  Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa- ĐT: 01212288337
TT LỚP SỐ TIẾT SỐ SV   MÔN HỌC ĐỊA ĐIỀM
NGÀY
1 XD31 10 NHÓM 1: 01-50
NHÓM 2: 51- 99
22-09-2014 Lý Thuyết
+ Báo cáo
Lý thuyết + Báo cáohọc tại cơ sở 422 Đào Duy Anh, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Thực Hành học tại cơ sở Bình Dương-ĐH Mở  TP.HCM. Đường: Lê Thị Chung, P Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
ĐT: 0650.3822.456
2 XD33
+
(Trả nợ)
10 NHÓM 1: 01-51
NHÓM 2: 51-103
TRẢ NỢ: 4
23-09-2014 Lý Thuyết
+Báo cáo
3 XD31 20
NHÓM 1: 01-51
NHÓM 2: 51-99

 

24/09/2014
25/09/2014

 

Thực hành
Thực hành

 
4 XD33
+
(Trả nợ)
20 NHÓM 1: 01-51
NHÓM 2: 51-103
TRẢ NỢ: 4

26/09/2014
29/09/2014

 

Thực hành
Thực hành

 

 

VP.KHOA XD&Đ