Cơ Sở Vật Chất

Khoa xây dựng hiện tại đang có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại gồm các phòng thí nghiệm; phòng máy tính; cơ sở giàng dạy, thư viện nghiên cứu. Hiện tại sinh viên sẽ được học tập nghiên cứu tại các cơ sở sau:

 

     

97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

 

 

 

35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh