Doanh Nghiệp Liên Kết

Khoa Xây Dựng, Trường ĐH Mở liên kết với các doanh nghiệp xây dựng hàng đầu như: 
- Công ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng Phú Mỹ

- Công ty TNHH Tân Tín Thành

- Công ty TNHH Giải pháp Rồng Xanh

- Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức

- Công ty TNHH The Away Group Việt Nam

- Công ty TNHH Liên Thành Hưng

- Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Thiết bị công nghiệp –Đại học Bách Khoa TP.HCM

- Công ty TNHH ONECAD Việt Nam

- Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh