Doanh Nghiệp Liên Kết

Khoa Xây Dựng – Kiến Trúc Trường ĐH Mở liên kết với các doanh nghiệp xây dựng hàng đầu như: 
1.  Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (http://www.namlongvn.com)


2.  Công ty TNHH Holcim Việt Nam (http://www.holcim.com.vn)


3.    Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (http://www.vinhtuong.com/)


4.   Công ty Cổ phần Sài Gòn Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng - ECI Sài Gòn (http://ecisaigon.com.vn)


5.   Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lê Thành (http://lethanh.com.vn/index.php)


6.    Công ty TNHH HSD Việt Nam (http://www.hsdvn.com.vn)


7.   Công ty TNHH nhà thép PEB (http://www.pebsteel.com/vi)

8. Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam (http://www.vncc.vn/)

9. Trung Tâm Nghiên cứu Công Nghệ và Thiết bị Công Nghiệp (http://www.rectie.com/)