Khoa Xây dựng và Điện thông báo danh sách nhóm Thực tập tốt nghiệp HK3/2013-2014, cụ thể như sau:

Thông báo quy trình và thời gian thực hiện môn Thực tập tốt nghiệp: CHITIET

Sinh viên xem danh sách nhóm và Giảng viên hướng dẫn: TAIDAY

Lịch gặp giảng viên hướng dẫn: từ ngày 04/08/2014 - 08/08/2014 CHITIET

Biểu mẫu báo cáo: PhieutheodoiTTPhieunhanxetTT

Nội dung phổ biến quy chế TT.TN: download

VP.KHOA XD&Đ