Đào tạo

Thông báo SV ngành Công nghiệp đăng trả nợ môn ĐATN – HK2/2014-2015

Khoa Xây dựng và Điện thông báo SV ngành Công Nghiệp đăng ký trả nợ môn Đồ án tốt nghiệp - HK1/2014-2015, cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 4/2015

Khoa Xây dựng và Điện thông báo danh sách Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 4/2015 (dự kiến):

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo danh sách và thời gian thực hiện môn Thiết kế công trình_trả nợ_HK2/2014-2015

Khoa Xây dựng và Điện thông báo Danh sách sinh viên đăng ký và thời gian thực hiện môn Thiết kế công trình (trả nợ) - HK2/2014-2015, cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo lịch học Thí nghiệm Vật liệu xây dựng HK2/2014-2015

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo lịch học môn Thí nghiệm vật liệu xây dựng_lớp XD31, HK2/2014-2015, cụ thể như sau

 

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo lịch học môn TN.Cơ học đất - HK2/2014-2015

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo lịch học TN.Cơ học đất – HK2/2014-2015, lịch cụ thể từng nhóm như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết