Đào tạo

Thông báo về Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2016

Khoa Xây Dựng và Điện thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp

By Quản trị viên | Đăng ngày 06-11-2016
Xem chi tiết

Thông báo về môn Thiết Kế Công Trình Khóa 2012, HK1 năm học 2016 - 2017

Khoa Xây dựng và Điện thông báo về việc Môn thiết kế công trình Khóa 2012 HK1/2016-2017

By Quản trị viên | Đăng ngày 07-11-2016
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch thực hiện Đồ án Kết cấu thép – HK1/2016-2017

Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch thực hiện môn ĐA kết cấu thép (CENG4203), lớp trả nợ, nhóm lớp HLX3

By Quản trị viên | Đăng ngày 13-11-2016
Xem chi tiết