Đào tạo

Thông báo lịch thực hành lớp C9A1 HK3/2011-2012

Khoa Xây dựng và Điện thông báo lịch học Thực hành lớp CN09A1 – HK3/2011-2012, cụ thể các môn như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch thực hiện ĐA Kết cấu thép-HK3/2011-2012

Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch thực hiện môn Đồ án Kết cấu thép  (CENG4203) lớp XD09A1 và XD0A93 theo lịch cụ thể từng nhóm như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch thực hiện ĐA Kết cấu thép-HK3/2011-2012

Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch thực hiện môn Đồ án Kết cấu thép  (CENG4203) lớp XD09A1 và XD0A93 theo lịch cụ thể từng nhóm như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo mở lớp trả nợ cho sinh viên ngành Xây dựng trong HK1/2012-2013

Khoa Xây dựng và Điện thông báo tổ chức các lớp ôn tập cho sinh viên ngành Xây dựng trong HK1/2012-2013 như sau

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch thực hiện ĐA.HT điện (lớp trả nợ) HK1/2012-2013

Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch thực hiện môn Đồ án hệ thống điện (EENG3207) lớp ON06 (TRẢ NỢ), theo danh sách sinh viên đã đăng ký cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết