Hiện tại dự án E4G về cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh Châu Á đang phổ biến các tài liệu về xây dựng và kiến trúc công trình xanh.

Đây là nguồn tài liệu rất bổ ích cho sinh viên chuyên ngành xây dựng, sinh viên vào website http://e4g.org/ để tham khảo.

VP.KHOA XD&Đ