Khoa Xây dựng và Điện thông báo thay đổi hình thức thi trả nợ ngành Công nghiệp HK2/2013-2014, cụ thẻ các môn học sau đây:

  1. Giải tích mạch trên máy tính – Hủy lịch thi ngày 11/05/2014
  2. Vẽ điện – Điện tử (OrCAD) – Hủy lịch thi ngày 19/06/2014

Các sinh viên đã đăng ký các môn học trên vui lòng liên hệ VP.Khoa XD&Đ gấp để nhận đề tài (khi đi nhớ mang theo biên lai đóng học phí). xem danh sách

Thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/04/2014 VP.Khoa không giải quyết các trường hợp đến trễ.

VP.KHOA XD&Đ