Khoa Xây dựng và Điện thông báo lịch học Thí nghiệm Sức bền vật liệu HK3/2013-2014, cụ thể như sau:

Sinh viên xem lịch học: TẠI ĐÂY

Sinh viên xem danh sách nhóm: TẠI ĐÂY

Sinh viên trùng lịch học muốn xin đổi nhóm liên hệ trực tiếp giảng viên hướng dẫn trong ngày 28/07/2014 tại P.302.

VP.KHOA XD&Đ