Khoa Xây dựng và Điện thông báo khảo sát số lượng sinh viên có nhu cầu đăng ký học trả nợ HK3/2013-2014:

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký Khoa sẽ tổ chức lớp học trả nợ trong HK3/2013-2014.

Thời gian khảo sát: từ  ngày ra thông báo đến hết ngày 08/05/2014

Sinh viên điền chính xác các thông tin yêu cầu 

Tham khảo danh mục môn học:

- Ngành Công nghiệp: download

- Ngành Xây dựng: download

 

VP.KHOA XD&Đ