Đào tạo

Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2015

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2015, cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo lịch học thực hành môn Vẽ kỹ thuật (TECH1401) - HK1/2015-2016

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo lịch học thực hành môn Vẽ kỹ thuật (TECH1401) - HK1/2015-2016, lịch cụ thể như sau

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch đào tạo HK2/2015-2016

Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo kế hoạch đào tạo HK2/2015-2016:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch thực hiện môn Đồ án Nền móng (CENG3207) lớp XD32, lớp XD33 ngày 20/12/2016

Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch thực hiện môn Đồ án Nền móng (CENG3207) lớp XD32, lớp XD33

By Quản trị viên | Đăng ngày 15-12-2016
Xem chi tiết

Thông báo sinh viên về lịch học: Hướng dẫn nội dung thực hiện Thiết kế công trình Khóa 2012 - HK1/2016-2017

Khoa Xây dựng và Điện Thông báo sinh viên về lịch học: Hướng dẫn nội dung thực hiện Thiết kế công trình Khóa 2012 - HK1/2016-2017

By Quản trị viên | Đăng ngày 29-11-2016
Xem chi tiết