Khoa Xây dựng và Điện thông báo các lớp đăng ký học trả nợ, thi trả nợ và các lớp học ghép HK3/2012-2013 cụ thể như sau:

SINH VIÊN XEM BẢNG HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC (TẠI ĐÂY)

Lưu ý: Sinh viên xem kỹ lại Danh mục các môn học tương đương thay thế liên hệ VP.Khoa để được hướng dẫn trước khi đăng ký môn học trả nợ.

Thời gian đăng ký: theo kế hoạch đăng ký trực tuyến của P.QLĐT.   

VP.KHOA XD&Đ