Khoa Xây dựng và Điện thông báo sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN khóa 2008  (đợt 2) như sau.

-        Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN – đợt 2: DANH SÁCH CẬP NHẬT NGÀY 24/04/2013(danh sách)

SINH VIÊN ĐÃ NỘP ĐƠN NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN  CẬP NHẬT NGÀY 24/04/2013 (danh sách)

-        Trường hợp sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN nhưng không có tên trong danh sách hoặc đã được xét nhận ĐATN nhưng không bảo vệ/bảo vệ không đạt, nộp đơn xin nhận ĐATN từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/04/2013.Nộp trực tiếp VP.Khoa XD&Đ (P312 – lầu 3).

-        In phiếu đóng tiền (trên trang Website trường http://dkmh.ou.edu.vn/oudkmh) từ ngày 25/04/2013 đến 30/04/2013, đóng tiền tại phòng Tài chính – Kế toán (107D - lầu 1) hoặc ngân hàng Agribank (tầng trệt).

-        Thời gian đăng ký giáo viên hướng dẫn: ngày 09/05/2013 sinh viên phải xuất trình biên lại đóng học phí. Sinh viên xem thời gian đăng ký GVHD theo thứ tự danh sách được thông báo tại VP.Khoa hoặc trên website ngày 03/05/2013.

  • Thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp (12 tuần): từ ngày 14/05/2013 đến hết ngày 30/07/2013. Sinh viên xem biểu mẫu thực hiện ĐATN theo mẫu qui định tại http://test.ou.edu.vn/xdvd/Pages/Van-ban-Quy-dinh.aspx.
  • Sinh viên nộp ĐATN ngày 02/08/2013 (nộp theo nhóm GVHD).

VP.KHOA XD&Đ