Đào tạo

Thông báo về việc đăng ký học vượt

Thông báo về việc đăng ký học vượt

 

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo v/v đăng ký môn Tiếng Anh nâng cao 4 - HK2/2011-2012

Khoa Xây dựng và Điện thông báo về việc đăng ký môn Tiếng Anh nâng cao 4 – GENG2318 (3TC) HK2/2011-2012, cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch thực hiện môn Thực tập tốt nghiệp khóa 2008 (ngành Xây dựng)

Khoa Xây dựng và Điện thông báo sinh viên khoá 2008 ngành Xây dựng về qui trình và thời gian thực hiện môn Thực tập tốt nghiệp HK2/2011-2012, theo lịch cụ thể như sau

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo về việc đăng ký học trả nợ HK3/2011-2012

Khoa Xây dựng và Điện thông báo sinh viên có nhu cầu đăng ký môn học tra nợ trong HK3/2011-2012, cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết

Thông báo Danh mục môn học trả nợ HK3/2011-2012 (ĐỢT 1)

Khoa Xây dựng và Điện thông báo Danh mục môn học trả nợ HK3/2011-2012, cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 17-12-2015
Xem chi tiết