Đào tạo

Thông báo kế hoạch thực hiện Đồ án Nền móng – HK1/2016-2017

Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch thực hiện môn Đồ án Nền móng (CENG3207), khóa 2013

By Quản trị viên | Đăng ngày 13-11-2016
Xem chi tiết

Thông Báo Lịch Học Thực Hành Môn Phương Pháp Tính Học Kỳ 1/2016-2017

 Khoa Xây dựng và Điện thông báo lịch học Thực hành Môn Phương pháp tính lớp XD41, XD43 theo lịch cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 19-11-2016
Xem chi tiết

Thông Báo Lịch Học Thực Hành Môn Vẽ Kỹ Thuật Học Kỳ 1/2016-2017

Khoa Xây dựng và Điện thông báo lịch học Thực hành Môn vẽ kỹ thuật lớp QX61, QX62 cụ thể như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 19-11-2016
Xem chi tiết

Thông báo danh sách SV và thời gian bảo vệ Thiết Kế Công Trình - Khóa 2011 (Trả nợ)

Khoa Xây Dựng và Điện thông báo danh sách sinh viên và thời gian bảo vệ Thiết Kế Công Trình - ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng Khóa 2011 (Trả nợ)

By Quản trị viên | Đăng ngày 19-11-2016
Xem chi tiết

Thông báo danh sách sinh viên được nhận Môn thiết kế công trình - HKI/2016-2017

Khoa Xây dựng và Điện Thông báo danh sách sinh viên được nhận Môn thiết kế công trình Khóa 2012 và Khóa 2011 trở về trước - HK1/2016-2017

By Quản trị viên | Đăng ngày 26-11-2016
Xem chi tiết