Khoa Xây dựng và Điện thông báo danh sách Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 4/2015 (dự kiến):

Sinh viên xem danh sách TAI DAY

Sinh viên đã đủ điều kiện nhưng chưa có tên trong danh sách nộp đơn xin xét tốt nghiệp tại P.006A (tầng trệt).

Hạn chót nộp đơn: hết ngày 20/03/2015.

VP.KHOA XD&Đ