hoa Xây dựng và Điện thông báo SV ngành Công Nghiệp đăng ký trả nợ môn Đồ án tốt nghiệp - HK1/2014-2015, cụ thể như sau:

Khoa Xây dựng và Điện đang xét danh sách sinh viên ngành Công nghiệp đủ điều kiện làm ĐATN, đề nghị các sinh viên đã đủ điều kiện nhận ĐATN làm đơn xin nhận ĐATN và mở mã số sinh viên tại P.QLĐT (P.006A - tầng trệt). 

Thời gian nộp đơn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/03/2015.

Khoa sẽ công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN: ngày 10/03/2015.

VP.KHOA XD&Đ