Khoa Xây dựng và Điện thông báo thời gian bảo vệ ĐATN khóa 2008 (đợt 1), thời gian cụ thể như sau:

Thời gian bảo vệ: ngày 12,13/03/2013 và ngày 19,20/03/2013

Địa điểm bảo vệ: 422 Đào Duy Anh, P.9, Q.PN

Sinh viên xem chi tiết

NGÀNH CÔNG NGHIỆP

NGÀNH XÂY DỰNG

VP.KHOA XD&Đ