Khoa Xây dựng và Điện thông báo lịch học Thực hành Trắc địa đại cương (lớp XD15, XD17) HK1/2012-2013, lịch cụ thể từng lớp như sau:

 

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Trần Thúc Tài (ĐT: 0907.519.129; 0123.6969.516)  
Thời gian bắt đầu học: từ ngày 13/12/2012    
Địa điểm học:  Phòng thực hành trắc địa, 422 Đào Duy Anh, P.9, Q.PN

 

THỨ 5
(từ ngày 13/12/2012)
THỨ 7
(từ ngày 15/12/2012)
DH11XD05 
Sáng từ 07g00-11g00
DH11XD05 
Sáng từ 07g00-11g00
DH11XD07 
Chiều từ 13g00-17g00
DH11XD07 
Chiều từ 13g00-17g00

 

 Sinh viên xem danh sách đã đăng ký đính kèm tại đây  

Ghi chú: 
- Sinh viên đăng ký học trả nợ học theo lịch của danh sách nhóm đăng ký.
- Sinh viên xem danh sách nhóm đăng ký tại lớp, bảng thông báo hoặc trang web khoa www.ou.edu.vn/xdvd hoặc http://elearning.ou.edu.vn.
- Sinh viên đăng ký nhóm XD11 và XD13 liên hệ thầy Trần Thúc Tài - ĐT: 0955.797.957

 

 

 

 

 

 

VP.KHOA XD&Đ