Khoa Xây dựng và Điện thông báo tổ chức các lớp ôn tập cho sinh viên ngành Xây dựng trong HK1/2012-2013 như sau:

Số TT

Mã MH

Tên môn học

Số TC

Số tiết ôn tập

Mức học phí

 
 

1

CENG4301

Bê tông 3

3

30

420.000đ/1 môn học

 

2

CENG3405

Kỹ thuật thi công

4

30

560.000đ/1 môn học

 

3

CENG3302

Nền móng

3

30

420.000đ/1 môn học

 

Thời gian đăng ký: từ ngày 08/10/2012. Sinh viên đăng trực tuyến tại website: http://dkmh.ou.edu.vn.

Đối tượng đăng ký:

Sinh viên ngành Xây dựng từ khóa 2008 trở về trước đăng ký cả 3 môn.

Riêng sinh viên khóa 2009 không được đăng ký môn Bê tông 3.

VP.KHOA XD&Đ