Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo lịch học môn Thí nghiệm vật liệu xây dựng_lớp XD31, HK2/2014-2015, cụ thể như sau:

 

- Thời gian học: từ 10/04/2015 (Thứ Sáu)

-Buổi sáng (từ 07g00-12g00): Nhóm 1

-Buổi chiều (13g00-17g00): Nhóm 2

- Địa điểm: Phòng TN.Vật liệu xây dựng - số 119 Phổ Quang, Q.PN

- GVHD: Cô Lâm Ngọc Trà My - ĐT: 0915.434.069

VP.KHOA XD-KT