Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo buổi báo cáo chuyên đề tháng 07/2015, thời gian như sau:

 

Chuyên đề: "Tìm hiểu động đất và ảnh hưởng của động đất lên công trình"

Báo cáo viên: PGS.TS Dương Hồng Thẩm, GV Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc

Thời gian: 08h30, sáng thứ 4 - ngày 15/07/2015

Địa điểm: HT601 (lầu 6), 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM

Lưu ý: Sinh viên tham dự được cộng 2 điểm rèn luyện (tại điều 1).

VP.KHOA XD&Đ