Đào tạo

Thông báo v/v kế hoạch thực hiện môn Thiết kế công trình Học kỳ 1/2016-2017

Thông báo v/v kế hoạch thực hiện môn Thiết kế công trình Học kỳ 1/2016-2017

By Quản trị viên | Đăng ngày 03-12-2016
Xem chi tiết

Kế hoạch thực tập môn Địa Chất Công Trình

Khoa Xây Dựng và Điện thông báo về kế hoạch tồ chức thực tập môn Địa Chất Công Trình

By Quản trị viên | Đăng ngày 08-12-2016
Xem chi tiết

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO - HK2 NĂM HỌC 2016-2017

Kế hoạch Đào tạo HK2, Năm học 2016 - 2017 (xem tại đây)

By Quản trị viên | Đăng ngày 29-12-2016
Xem chi tiết

Thông báo v/v kế hoạch Bảo vệ Môn Đồ án Nền móng – HK1/2016-2017

Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch Bảo vệ môn Đồ án Nền móng (CENG3207) Khóa 2013 , theo lịch cụ thể từng nhóm như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 06-01-2017
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch thực hiện môn Đồ án kết cấu thép (CENG4203) Khóa 2013

Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch thực hiện môn Đồ án kết cấu thép (CENG4203) Khóa 2013 , theo lịch cụ thể từng lớp như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 28-02-2017
Xem chi tiết